Truyện cười:áp dụng thực tế

Sao không chọn cây mía thẳng mà lại chọn cây mía cong thế

A: Sao không chọn cây mía thẳng mà lại chọn cây mía cong thế, trông chẳng đẹp chút nào cả?

B: Cậu đúng là ngơ quá, thầy giáo toán đã dạy: “Đường thẳng là đường ngắn nhất hay sao?”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook