Truyện cười: kinh nghiệm

Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ.

Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học…
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được … ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại…
Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần…
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi…
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi …

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook