Truyện cười: dự đoán tương lai

Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Bảo


Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Bảo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: “Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được” Ví dụ: – Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/Tháng – Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400 USD/Tháng – Người mẫu Yến Vy, Nằm làm việc: lương 1000 USD/đêm

 
 
Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : “Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình
phạt chung sống trọn đời với người đó”.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook