Truyện cười: cấp gì???

Hai bà bạn trò chuyện:

– Chồng tôi liên tục bị
phạt mà cứ ngồi vào xe là ông ấy bóp còi inh ỏi rồi phóng như bay mới khổ
– Chồng tôi cũng thế, hễ cho xe chạy là ông ấy vừa rít còi lanh lảnh vừa phóng ào ào vượt cả đèn đỏ. Vậy mà công an cũng phải dạt ra, không dám phạt
– Chồng chị làm cấp to chắc
– Không, chỉ làm cấp… cứu thôi
– !!!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook