Truyện cười: điều kiện

Cô giáo bảo một học sinh:

– Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ, nghe rõ chưa

– Thưa cô, em hứa sẽ chép đầy đủ, nhưng cô cho em xin 1 cái phong bì

– Để làm gì

– Bố vẫn bảo mẹ em rằng: “Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook