Truyện cười: kiếp muỗi

Có một con muỗi vừa mới chích máu người thì bị đập cho một phát chết tươi
Muỗi ta ức quá xuống Âm Phủ kiện Diêm Vương:

– Tại sao Trời sanh con ra là để “hút máu” người mà lại để con bị đập chết như thế chứ, ức chế quá ?

– Uhm……..Ngươi nói cũng đúng. Thế giờ ngươi muốn thế nào ?

– Con chỉ muốn một điều nhỏ nhoi thoai. Con muốn kiếp sau con vẫn được “hút máu” người nhưng không bao giờ bị đập chết

– Ok, ước nguyện của ngươi đã được toại nguyện

Và khi đầu thai, con muỗi trở thành 1 miếng Kotex

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook