Truyện cười: động vật có vú biết bay

Một hôm, Vô va đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:
– Vô va sao con lại buồn thế Vô va: con bị 0 môn sinh vật

– Sao lại bị 0

– cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.

– ví dụ 1: con dơi

– giỏi lắm

– ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook