Truyện cười: con gái và con trai

– Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê
– Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là… bê đê

– Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê

– Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook