Truyện cười: bài học quý

Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì,
Thỏ con hỏi:

– Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?

– Tất nhiên, tại sao lại không. Quạ nói.

Vậy là Thỏ con bắt chước ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện, vồ lấy Thỏ và ăn thịt.

Bài học rút ra:

=>Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất… rất cao

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook