Truyện cười: lời vàng của sếp

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây

Ăn chi là việc của tao,

Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.

Việc tao ngồi ký suốt ngày,

Thực thi công việc, chúng mày thay tao.

Việc tao là hưởng lộc cao,

Công lên việc xuống lại giao chúng mày.

Ví dụ: Uống rượu là việc của tao

Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày

Nhậu nhẹt là việc của tao

Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày

Ăn ốc là việc của tao

Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày

Báo cáo thành tích để tao

Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thể gian này,

Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.

Lại đây tao bảo cái này,

Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.

Chống tao, tao chẳng làm sao,

Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.

Trời cao, biển rộng, đất dày,

Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.

Trên trời muôn vạn vì sao

Đố ai đo được lòng tao với mày.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook