Truyện cười: đánh hay không đánh

Tướng hỏi:

Có Đánh không

Các Bô lão đồng thanh: Đánh Đánh! Nhất định phải đánh !! Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang

Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói: Anh ơi! Ghi em con 72 !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook