Truyện cười: người cũng giống đĩa hát

Một bệnh nhân tâm thần nằm trên giuờng hát, hát một lúc, bèn úp nguời lại hát tiếp.

Bác sĩ hỏi

“Mày hát thì hát, sao lại lật nguời lại làm chi chứ?

Bệnh nhân

“Ðồ ngu, mặt A hát xong duong nhiên phải tới mặt B chứ”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook