Truyện cười: sự khác nhau

Ở nước ngoài người ta hôn nhau ngoài đường, đi vệ sinh ở trong nhà.
Ở VN người ta đi vệ sinh ở ngoài đường, hôn nhau phải… lủi vô bụi. Ở nước ngoài Ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và chó trước, sau đó mới đến đàn ông. Ở VN Đàn ông giành đi trước, sau đó Phụ Nữ, trẻ em và chó Ai khỏe hơn thì đi kế tiếp ! Ở nước ngoài Nước Thải và Dây Điện nằm bên dưới mặt đất, còn ở VN thì ngược lại. Ở nước ngoài, 1 người đàn ông thường lo cho sự nghiệp mình trước, sau đó mua xe, rồi cuối cùng cưới vợ. Ở VN 1 Người Đàn ông thường mua xe trước ( để cua gái ), Cưới vợ rồi cuối cùng mới… lo cho sự nghiệp

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook