Truyện cười: 2 anh em đố vui

Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi: “Con gà kêu như thế nào?”

– Cục ta cục tác

– Con chó kêu như thế nào

– Gâu gâu

– Thế con bò kêu như thế nào

– “Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm… Chúng tôi là những con bò”, cậu em hát to.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook