Truyện cười: cái tội ăn trộm

Có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua bi bắt, thằng nào nuốt được trái mình ăn trộm mà không cười thì được tha.

Thằng đầu nuốt hoài hông được trái quýt –>ché

Thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười –> chém

Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chửi thằng thứ 2: “có mỗi trái nho nuốt hông xong”

– “Tao nuốt xong rồi, quay qua thấy thằng kia đang cầm trái sầu riêng”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook