Truyện cười: rửa chén ca

Những ai bị vợ hiếp hà

Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niê

Mau cùng kết hợp họp liề

Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn

Cùng nhau tương trợ kết đà

Đình công bãi thị đập bàn đập niê

Bao nam lao động tiêu điề

Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ươn

Liệu hồn mấy ả cô nươn

Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất c

Phen này quyết chẳng ngu ngơ

Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!..

Được thì nở mặt nở mà

Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng

Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng

Sông sâu anh nhảy quyết không dọn nhà

Bia tươi rửa hận đàn bà

Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh

Lòng anh đã sớm bất bình

Từ khi kí kết cảm tình với em

Tưởng rằng mặc sức lem nhem

Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn

Ánh trăng chưa dứt bên thềm

Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn

Lại còn la ó cằn nhằn

Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng

Còn nàng sửa soạn đoan trang

Kịp giờ để dến cửa hàng shopping

Lúc anh đi đứng thưa trình

Không nàng nổi trận lôi đình nguy to

Trước giờ anh vẫn đắn đo

Nhưng không dám nói lý do với nàng

Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn

Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em

Thế như lửa đốt kà-lem

Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ

Các cô dừng có ong-đơ

Mau mau đổi tánh về thờ quân phu

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook