Truyện cười: thơ thời nay

Gọt xoài đừng để xoài chua!!

Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

 

********o0o***********

 

Một tay làm chẳng nên non

Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên

********o0o***********

 

Thằng cho vay là thằng dại.

Thằng trả lại là thằng ngu!

 

********o0o***********

 

Trên đời gì rẻ bằng xôi.

Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.

Giờ đây em đã ăn rồi.

2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!

 

********o0o***********

 

Gió mùa thu anh ru em ngủ.

Em ngủ rùi……anh cạy tủ anh đi!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook