Truyện cười: giá và lương

Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.

Giá ơi ta bảo giá này: Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng. Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông cho vật giá…rẻ rề, Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.

Bắc thang lên hỏi ông trời Giá lương như thế, dân thời sống sao? Ông trời ổng biểu kệ tao, Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì !

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook