Truyện cười: thơ chiều

Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.

Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi

Ban ngày làm việc tả tơi

Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo…chật giường

Nằm riêng lại bảo…tơ vương em nào?

Lãng mạn thì bảo…tào lao

Đứng đắn lại bảo…người sao hững hờ?

Khù khờ thì bảo…giai tơ.

Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần???

Cả đời cứ mãi phân vân.

Tơ lòng con gái bít mần răng đây!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook