Truyện cười: kiến, voi đi bơi

Con kiến thấy con voi đang bơi, liền nói: “Mày có giỏi bước lên đây!”
Voi liền bò lên bờ, kiến nhìn và nói: “Xuống lại đi”

Voi tức giận: “Mày điên à?”

Kiến nói: “Không có gì, cái quần bơi của tao bị mất, coi thử mày có mặc nó không thôi”

Voi: !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook