Truyện cười: nhiệm vụ bất khả thi

Voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đêu đang chán vợ, voi nói:
– Hay là mình đổi thử đi?

– Xong béng.

Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau

Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ

1 ngôi mộ ghi dòng chữ:

Thỏ cái: Tan xác khi làm nhiệm vụ

Còn ngôi mộ còn lại ghi :

Thỏ đực: Mất xác trong khi làm nhiệm vụ

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook