Truyện cười: cà lăm gặp cà lăm

Ngoài công viên, một anh to con đến hỏi một anh chàng đang ngồi ghế:
– Anh… anh cho tôi… tôi… hỏi… hỏi… thăm… đường… ra… ra… ga… cám… cám ơn.

Anh ngồi ghế chỉ lắc đầu không đáp. Sau khi anh chàng to con đi rồi, một người ở gần đó mới hỏi:

– Này anh bạn ơi, anh ấy hỏi lịch sự như vậy sao anh chỉ lắc đầu mà không trả lời? Anh chàng ngồi ghế nói:

– Tôi… làm… sao trả… trả lời… được… được, ảnh… tưởng… tôi nhái… nhái ảnh… ảnh… quánh… bể đầu… tôi… tôi sao.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook