Truyện cười: 3 loại đàn ông

Một giảng viên tâm sự với các sinh viên:
– Đàn ông có 3 loại.

– Những loại nào thưa giáo sư.

– Loại thứ nhất: sợ vợ, chiếm 45%. Loại thứ 2: nể vợ, chiếm 25%.

-Dạ, quả có thế thưa giáo sư, thế 30% còn lại thì sao?

– Ờ, tôi thuộc loại này đấy, sợ… tới mức không dám lấy vợ

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook