Truyện cười: các kiểu die

Chết vì “rượu” là cái chết “sành điệu”
Chết vì “yêu” là cái chết “liêu xiêu”.

Chết vì “gái” là chết rất “thoải mái”.

Chết vì “tình” là cái chết bất “thình lình”.

Chết vì “lười” là cái chết rất “buồn cười”.

Chết vì “học” là cái chết rất “vàng ngọc”.

Chết vì “sầu” là cái chết rất “ngầu”.

Chết vì “ghen” là cái chết “nhỏ nhen”.

Chết vì “chơi” là cái chết “thảnh thơi”.

Chết vì “bệnh” là cái chết “bực mình”.

Chết vì “hận” là cái chết “lận đận”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook