Truyện cười: rết, sên và châu chấu

Một
ngày chủ nhật đẹp trời, châu chấu rủ ốc sên và rết đến nhà mình ăn
nhậu.
Ăn uống được nửa chừng thì hết mất bia, chúng bàn nhau xem đứa
nào sẽ đi mua bia tiếp. Ốc sên bảo “tớ bò chậm lắm nên sợ các cậu sẽ
phải đợi lâu”. Châu chấu thì nói “Tớ bay nhanh quá sợ bia sẽ bị xóc còn
toàn bọt thôi”. Thế là tất cả thống nhất để cho rết đi mua bia. Châu
chấu và ốc sên ngồi nhà đợi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy rết
mang bia về. 2 đứa quyết định đi tìm. Ra đến cửa, chúng nhìn thấy rết
vẫn đang cặm cụi ngồi…. mang giày…..

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook