Truyện cười: nghĩa và tình


1 chàng trai chở mẹ của chàng lên 1 chiếc cầu rất dốc vì quá mệt chàng
mới nói với mẹ chàng rằng: mẹ ơi con mệt quá đạp không nổi nữa rồi mẹ
xuống đi bộ nha mẹ !
Bà mẹ bực mình quát chàng: SAO TAO THẤY MÀY CHỞ BỒ MÀY CHẠY NHƯ GIÓ MÀ CHỞ TAO MÀY THAN HẢ?

Chàng trai hỏi lại bà mẹ: Vậy giữa tình và nghĩa cái nào nặng hơn hả mẹ.

Bà mẹ nói: Tất nhiên nghĩa nặng hơn rồi.

Chàng trai láu cá: nghĩa nặng nghĩa xuống đi bộ đi.

Mẹ( cứng họng)

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook