Truyện cười: chân lý mới

Mua
được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm.
Mua được đồng hồ nhưng không
mua được thời gian. Mua được thuốc men nhưng ko mua được sức khỏe. Mua
được sách nhưng ko mua được trí thức. Mua được chức tước nhưng ko mua
được sự kính trọng… Bạn thấy đấy, tiền bạc ko là gì cả nhưng nó đem
lại khó khăn và đau khổ… Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của
bạn cho tôi…. tôi sẽ chịu đưng sự đau khổ đó thay cho bạn. Tiền mặt
càng tốt, nếu xài thẻ thì để lại số PIN

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook