Truyện cười: hi sinh

Trên một chuyến tàu quốc tế, có 2 người Nhật, 2 người Pháp, 2 người Việt Nam và 2 người Đức.
Một hôm tàu gặp bão lớn, cần phải hy sinh 2 người 2 anh người Nhật
không cần suy nghĩ, hô to: “Vì tinh thần samurai bất diệt!” rồi nhảy ùm
xuống biển.

Thế là chiếc tàu thoát nạn.

Mấy hôm sau, lại gặp bão, cần hy sinh 2 người nữa. 2 người Pháp sau 1
giây suy nghĩ, cũng hét lên “Vì Napoleon vĩ đại!” rồi nhảy xuống biển.
Êm!

Xui xẻo thế nào ngay hôm sau lại tiếp tục có bão, lại cần 2 người hy
sinh. 2 anh Việt Nam không cần suy nghĩ, hô vang “Việt Nam vô địch
(?!?)” rồi xông lên… xô 2 thằng người Đức xuống biển!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook