Truyện cười: bỏ tật tò mò


một người đàn ông đi ngang qua bên hông tường của một bệnh viện tâm
thần nọ,
bỗng nhiên anh ta nghe thấy ai đếm 99…99…99 và lập lại
nhiều lần như vậy. Tò mò anh ta bèn trèo lên xem thì…….”BỐP”… một
cú đập như trời giáng vào đầu làm anh ta té lăn quay. Vừa lồm cồm bò
dậy, anh ta đã nghe sau tường có tiếng đếm 100….100….100.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook