Truyện cười: kiểm điểm cuối năm

Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm
Thủ trưởng kiêm Bí thư chi bộ nói với nhân viên: “Các đồng chí cứ vô tư
nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết tôi xin tự phê bình
là mình có hai nhược điểm là “nhớ dai” và “thù vặt”, mấy chục năm nay
không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook