Truyện cười: giấy tờ

Trước
nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần
đó và trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau.
Hai con ma bàn
nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn
công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người
luôn. Chợt một con ma bảo:

– Chờ tao chút, rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ

– Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây? Con ma kia ngạc nhiên hỏi

– Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à ???

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook