Truyện cười: triết lý sống đúng nhất

1.Không mày đố thầy dạy ai.
2.Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân.

3. Học là để hiểu Không hiểu thì phải hỏi Đã hỏi thì phải hiểu Không hiểu thì … đừng hỏi!

4. Một điểm cũng là thầy nửa điểm cũng là thầy!!

5. Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá!!

6. Người ta dùng thời gian để kiếm tiền ……rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.

7. Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook