Truyện cười: nghề cổ xưa nhất


một bác sỹ, một nhân viên hành chính và một chuyên gia máy tính đang
ngồi cà kê và tranh luận xem nghề nào xuất hiện sớm nhất.
Vị bác sỹ chỉ ra rằng theo Kinh Thánh, Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương
sườn của Adam. Việc này cần đến phẫu thuật nên nghề y phải là cổ xưa
nhất.

Anh nhân viên hành chính cãi lại, cho rằng trước đó Chúa đã tạo ra trật
tự từ thế giới hỗn mang. Mà trật tự xã hội là do nghề hành chính sự
nghiệp mang lại, nghề đó phải là cổ xưa nhất.

Chuyên gia máy tính ngã người ra ghế, mỉm cười và rung đùi hỏi: “Thế theo các anh, ai đã tạo ra cái đống hỗn độn ấy hả?”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook