Truyện cười: chảnh

Sau giờ kiểm tra Toán.
MR1 : Ông làm bài được không ?

MR2 : Xời, mấy bài đó dễ ợt.

MR1 : Ông học giỏi lắm hả?

MR2 : Đâu có, mấy bài đó hồi năm ngoái tui làm rồi !

MR1 : Trời, bị lưu ban mà còn…chảnh !

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook