Truyện cười: xem tranh

Hướng dẫn viên du lịch bảo với khách ;
– Đây là bức tranh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Bức tranh diễn tả cảnh
Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú
lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ
sáu, nhìn chú lùn thứ bảy còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch
Tuyết, chú lùn thứ hai cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng nhìn
Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng
nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy
cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp bức tranh
“Alibaba và bốn mươi tên cướp”…
Khách du lịch (trốn hết).

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook