Truyện cười: bạn siêu tốt

MR1 : Tao có một tin tốt và một tin xấu cho mày. Mày muốn nghe tin nào trước?
MR2 : Tin tốt đi

MR1 : Nhỏ Lan chịu đi uống nước với mày rồi.

MR2 : Cám ơn, bạn tốt. Thế còn tin xấu?

MR1 : Nhỏ hẹn mày tối qua đi mà hôm nay tao mới…nhớ (nói xong chạy mất dép)

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook