Truyện cười: đang chờ

Tại
một cuộc thi tuyển nhân viên với đầu đề :
“Nếu bạn là giám đốc, bạn sẽ
làm những gì ?”, mọi thí sinh đều cắm cúi viết. Duy chỉ có một thí sinh
ung dung ngồi khoanh tay. Thấy vậy, giám thị hỏi :

– Tại sao anh không viết gì cả ?

– Dạ…tôi đang chờ…cô thư ký.

Giám thị (bó tay)

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook