Truyện cười: thơ con kiến

Có những lúc giật mình tan giấc mộng
Anh vô tình bị kiến cắn vô mông

Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng

Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió

Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ

Anh vô tình.. bị kiến cắn vô mông


!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook