Truyện cười: vịnh mới

Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên :
– “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng
mà tôi đã tham quan là “Nha Trang Bay” và “Ha Long Bay”. Nhưng còn một
vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham
quan không?”

Anh hướng dẫn viên vội hỏi “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”.

Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”.

!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook