Truyện cười: thi triết

Trong
kỳ thi, vị giáo sư triết đang ra đề thi.
Các sinh viên hồi hộp khi giáo
sư đặt một cái ghế lên bàn và viết lên bảng: “Hãy vận dụng những điều
đã học để chứng minh rằng cái ghế này không tồn tại!”.

Trong khi các sinh viên khác viết rào rào trên giấy thì có một sinh
viên nộp bài chỉ có 3 chữ. Bài viết này được điểm A duy nhất. Cả lớp tò
mò ghé nhìn thì đó là 3 chữ: “Cái ghế nào?”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook