Truyện cười: thư của vợ chưa cưới

Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào:

– Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này!

Bệnh nhân thều thào:

– Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ đọc giúp tôi!

– Được, cô ta viết như sau: Anh yêu, công việc của em quá bận rộn,
không đến thăm anh được, rất lấy làm tiếc. Nhưng trong tang lễ của anh,
thì em nhất định phải có mặt.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook