Truyện cười: không tha thứ

Đi lại với nhau lâu rồi, hay là chúng mình cùng ở với nhau nhé.

– Bố mẹ em sẽ không tha thứ cho em.

– Nếu chúng ta cưới?

– Em sẽ không tha thứ cho mình.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook