Truyện cười: nịnh đầm

Trong
buổi tiệc rượu, các quan khách vui đùa chớt nhả. Một ông lột chiếc giầy
của cô gái ngồi cạnh rót rượu vào, kề miệng uống ngon lành.

Ở bàn kế bên, một ông lấy làm lạ hỏi bạn:

– Hắn làm thế có nghĩa gì vậy?

Bạn đáp:

– Đó là một lối nịnh đầm đặc biệt.

Ông kia không hiểu, hỏi nữa:

– Nịnh gì mà lạ thế?

– Uống rượu trong giày là chứng tỏ rằng chân người đẹp không thối.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook