Truyện cười: cả xã cùng dốt

Nhân
ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ông chủ tịch xã đến thăm một trường cấp
hai. Trong buổi gặp mặt các thầy cô giáo và các em học sinh, ông hỏi
một học sinh lớp 9:

– Cháu có biết câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” ý nói gì không?

– Thưa bác, nhất là một, tự là chùa, sư là thầy. “Nhất tự vi sư, bán tự
vi sư” có nghĩa là “Một nhà chùa có một ông thầy, bán cái chùa thì còn
lại ông thầy”.

Ông chủ tịch nghiêm nghị:

– Hỏng! Hỏng cả rồi! Học sinh, học trò vô lễ thật… các cháu có nghe
nói: “Tiên học lễ, hậu học văn” lần nào chưa? Đấy, đấy!… Bà tiên trên
trời còn học lễ nghĩa, bà hoàng hậu là vợ vua, uy quyền là thế mà còn
phải học văn nữa là… là các cháu.

– ?!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook