Truyện cười: đề phòng những kẻ dở hơi

Một ông đang vội vã đi vào sân ga thì bị chặn lại hỏi:

– Anh đi đâu mà gấp vậy?

– Ra ga. Tàu sẽ khởi hành lúc 14 giờ.

– Ủa, còn sớm mà. Mới có 12 giờ.

– Biết thế, song phải đề phòng những người vô cớ chặn lại để hỏi như ông.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook