Truyện cười: tranh luận

Tại
một hội nghị quốc tế về Thiên Đường, ba người đàn bà Anh, Pháp và Nga
cùng tranh luận xem người đàn ông đầu tiên trên thế giới là Ađam thuộc
dân tộc nào. Bà người Anh quả quyết:

– Tất nhiên Ađam phải là người Anh. Chỉ có đàn ông người Anh mới hào
hoa như Ađam. Có mỗi quả táo duy nhất cũng chia cho người tình của mình
là Eva. Chúng tôi rất hạnh phúc!

Người đàn bà Pháp phản đối:

– Không phải, Ađam phải là người Pháp. Vì các bà biết đấy, đàn ông ở
đâu chỉ yêu có một người và mãi thủy chung với người đó như Ađam của
đàn ông Pháp nước tôi?

Người đàn bà Nga gạt đi:

– Tất cả đều không đúng. Ađam phải là đàn ông người Nga. Các bà biết
đấy, đàn ông người Nga dù trần như nhộng, nhưng có một quả táo trong
tay cũng cho rằng mình đang ở trên thiên đường rồi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook