Truyện cười: luật pháp không cho phép

Một
cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ dân tộc thiểu
số miền núi.
Một hôm, trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ mấy
chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy, hỏi:

– Nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tất cả tôi có mấy chồng?

Học viên này vội đáp:

– Không được đâu, thưa đồng chí giáo viên!

– Vì sao?

– Pháp luật không cho phép!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook