Truyện cười: ám ảnh

Một ông đến gặp bác sĩ tâm lý:

– Nào, ông bị làm sao? – Bác sĩ hỏi.

– Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên có cảm giác ai đó theo dõi mình.

– Việc này xuất hiện lâu chưa?

– Kể từ khi tôi trốn khỏi nhà tù.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook