Truyện cười: di truyền và hoàn cảnh

Giáo sư y khoa: “Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?”


Sinh viên: “Nếu con giống bố thì đó là di truyền.”

Giáo sư: “Tốt lắm, nói tiếp.”

Sinh viên: “Nếu con giống người hàng xóm thì đó là hoàn cảnh.”

Giáo sư: “???”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook