Truyện cười: mánh khoé lừa tiền vợ

Vừa nhận lương xong, anh nọ vội năn nỉ thủ quỹ cho đổi tiền 500.000 đồng tiền lẻ.

Thủ quỹ ngạc nhiên hỏi:

– Anh làm gì mà cần nhiều tiền lẻ thế?

– Vì vợ tôi đã đồng ý từ nay cho tôi giữ lại tiền lẻ để tiêu.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook